O ústavu digitálního vzdělávání

Naší prioritou je poskytovat kvalitní služby rodičům, žákům, studentům, učitelům, ředitelům škol a školských zařízení a také jejich zřizovatelům.

Veškerý námi poskytovaný servis probíhá v unikátně vytvořeném digitálním systému EDIK I. a EDIK II. V tomto digitálně přívětivém prostředí naleznete všechno, co k vzdělávání potřebujete. Raději se ptejte, co tam není.

Kdo jsme

Jsme nestátní neziskovou organizací (NNO).  Nejsme zřízenou státem a nevytváříme zisk. Pokud ho vytvoříme, musí ho opět vložit do rozvoje vlastní organizace a plnění předmětu našeho poslání.

Právní forma ústav, kterou rovněž zavádí nový občanský zákoník, označuje právnické osoby ustavené za účelem provozování určité společensky prospěšné činnosti. Ústav není členská organizace jako spolek a funguje spíše na zaměstnaneckém principu. Podobně jako dosavadní obecně prospěšné společnosti jsou ústavy vhodné zejména pro poskytování různých druhů veřejně prospěšných služeb.

Naší veřejně prospěšnou službou je vzdělávání dětí, žáků, studentů, pedagogických pracovníků a ostatních zájemců v oblasti digitálních technologií, vytváření podpor a metodik pro digitální vzdělávání.

 

Zakladatelkou a ředitelkou ústavu je Mgr. Bc. Jana Harmanová, která řídí činnost ústavu jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech pravomocech, které nespadají do pravomocí správní rady.

Správní rada má 3 členy v tomto složení:

  • pan Adam Smejkal – předseda
  • paní Mgr. Ludmila Večerková – členka
  • pan Mgr. Jaromír Javůrek, PhD. – člen

Veškeré digitální technologie, které nabízíme, mají digitálně zpracované podpory a metodiky. Nechybí ani digitální přátelé na telefonu.

Dokumenty pro digitalizaci ve školství a vzdělávání

Ústav digitálního vzdělávání, z. ú.

Štramberská 2871/47,
Hulváky,
703 00  Ostrava

ID datové schránky:
ip5gmdg

Telefon:
+420 736 252 712

E-mail:
[email protected]

Číslo účtu:
000000-5748857349/0800