Spolupráce se ZŠ

Domů » Případové studie » 

Spolupráce se ZŠ

Naše škola chce své žáky vyučovat moderně a v souladu se školním vzdělávacím programem. Dosavadní běžná výuka je obohacována digitálním vzdělávacím systémem JOKRYS. Prvňáčci se hravou formou seznamují s digitální výukou, která obsahuje vizuální text se zvukovými nahrávkami a zábavná cvičení. S JOKRYSEM jsme se zaměřili na rozvoj řečových schopností dětí a zapojili jsme se do projektu „Logoped ve školní praxi“.

Děti provádějí zvukové nahrávky pro klinickou logopedku – odborníka z praxe, která je slovně hodnotí a posílá zpětnou vazbu pedagogovi a rodičům.

Logopedka navštěvuje žáky jednou měsíčně, konzultuje s rodiči řečové schopnosti jejich dětí. Rozvíjí se tak žádaná a potřebná spolupráce odborníka z praxe, pedagoga, rodičů a žáka.

S celým projektem „Logoped ve školní praxi“ nám intenzivně pomáhá vzdělávací společnost instituce EDUCATION WORLD 2015, s.r.o., jejíž vzdělávací programy jsou akreditovány MŠMT. Tato společnost nám poskytuje bezpečný přístup do digitálně vzdělávacího prostředí.

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace plní Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu).

V případě zájmu či otázek nás kontaktujte na tel. +420 736 252 712 nebo vyplňte poptávkový formulář.

Poptávkový formulář

9 + 9 =

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více o GDPR si můžete přečíst zde.

Ústav digitálního vzdělávání, z. ú.

Štramberská 2871/47,
Hulváky,
703 00  Ostrava

ID datové schránky:
ip5gmdg

Telefon:
+420 736 252 712

E-mail:
[email protected]

Číslo účtu:
000000-5748857349/0800