Logopedka ve školní praxi má zelenou díky JOKRYS

Domů » Události » 

Logopedka ve školní praxi má zelenou díky JOKRYS

Projekt Logoped ve školní praxi je rozhodně přínosným jak pro žáky, rodiče a třídního učitele, tak i pro mne jako logopedku.

V průběhu roku jsem vždy jednou měsíčně pracovala s žáky 1. třídy a procvičovala s nimi různé oblasti, na které v rámci běžné výuky většinou nezbývá prostor.

Kromě konkrétního logopedického procvičování (posilování motoriky mluvidel v rámci skupinových cvičení) jsem s žáky rozvíjela také oblast sluchového vnímání, konkrétně fonematického uvědomování, sluchové paměti a sluchového rozlišování, jež jsou důležité pro výslovnost a pro nácvik správného čtení.

Dále jsem brala zřetel na rozšiřování slovní zásoby žáků a posilování gramatické složky řeči společně s rozvojem vyprávění a spontánního projevu žáků. Po každé společné lekci byl sepsán report, který měl učitele dále instruovat a rozšířit jeho kompetence z hlediska preventivně logopedického.

V hodinách a při samostatné práci žáků byl využíván digitální vzdělávací systém JOKRYS, který byl velmi přínosný pro získání zpětné vazby pro žáky. Pro předání informací rodičům o pokrocích jejich dětí slouží průběžné hlasové nahrávky komunikace s dětmi doplněné mými komentáři. V průběhu roku jsem tak měla možnost navázat spolupráci s rodiči a konzultovat s nimi jednotlivé kroky.

Digitální vzdělávací systém Jokrys je jedinečným projektem v oblasti rozvoje žáků prvních tříd na úrovni preventivně logopedické. Žáci, kteří jsou v pravidelném kontaktu s logopedem, mohou být instruování a individuálně rozvíjeni na základě doporučení odborníka.

Od příštího školního roku budou žáci schopni pracovat přímo z domu na různých typech preventivně logopedických cvičení a zlepšovat tak svou výslovnost a další roviny řeči, popř. jim může být doporučeno navštívit logopedickou ordinaci.

Velice se těším na další spolupráci a věřím, že ačkoliv budu nějaký čas trávit v USA, tak moje spolupráce s žáky nezaznamená žádné nedostatky, protože si vše mohu bezpečně připravovat, sdílet a komunikovat v digitálně vzdělávacím systému JOKRYS, který má na Základní škole Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace zelenou!

Mgr. Eva Kamenčáková, logopedická ambulance Praha 

V případě zájmu či otázek nás kontaktujte na tel. +420 736 252 712 nebo vyplňte poptávkový formulář.

V případě zájmu či otázek nás kontaktujte na
tel. +420 736 252 712 
nebo vyplňte poptávkový formulář.

Poptávkový formulář

10 + 2 =

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více o GDPR si můžete přečíst zde.

Ústav digitálního vzdělávání, z. ú.

Štramberská 2871/47,
Hulváky,
703 00  Ostrava

ID datové schránky:
ip5gmdg

Telefon:
+420 736 252 712

E-mail:
[email protected]

Číslo účtu:
000000-5748857349/0800